All for Joomla All for Webmasters

alb

  1. Qellimi kryesor I DLBM dhe ordinances Higin eshte arritja e shhendetit te mire per cdo pacient, kuse vlerat baze jane: vertetesia, korrektesia dhe diskrecioni.
  2. Te gjithe pacientet jane te njejte dhe te barabarte.
  3. Ne laborator dhe ordinance I gjithe kolektivi bashkepunon per te miren e pacienteve dhe u permbahen vlerave te njejta etike, njerzore dhe te punes.
  4. Ne laborator secili eshte pergjegjes per sjelljet dhe veprimet e veta, dhe duhet te kene kujdes qe gjate punes te mos lendohen ata vete, mos lendojne bashkepunonjesit, pacientet ose hapesirat per reth.
  5. Puna e DLBM dhe ordinances Higin eshte diskrete.
  6. Ne laboratorin DLBM zbatohen normat etike te sjelljes intelektuale.

Normat e ketij kodeksi etik te DLBM dhe ordinances Higin jane te detyrueshme per te gjithe punonjesit.