All for Joomla All for Webmasters

alb

1. Првата цел на Д.Л.Б.М. и ординацијата Хигин е постигнување на добро здравје за секој пациент, а основните вредности се : вистината, точноста, доброто и дискретноста.
2. Сите пациенти се еднакви и рамноправни
3. Во лабараторијата и ординацијата сите колеги соработуваат за доброто на пациентите и следат исти етички, човечки и работни вредности.
4. Во лабараторијата секој е одговорен за своето однесување и дејствување ,мора да внимава при работа да не дојде до некоја повреда на самиот себе , колегите, пациентите и оклината.
5. Работата на Д.Л.Б.М. и ординацијата Хигин е дискретна.
6. Во Д.Л.Б.М. се применуваат високи норми на етичко однесување на интелектуалци.

Нормите на овој етички кодекс на Д.Л.Б.М.и ординацијата Хигин се задолжителни за сите негови вработени.